כינוס נכסים הוא למעשה הליך משפטי שבאמצעותו ניתנת לאדם, היכולת "לתפוס" נכס ולשלוט בו. לעיתים, אנשים נקלעים לסיטואציות קשות בפן הכלכלי, עד לכדי החרמת רכושם, בשל הצורך לכסות חובות. פעולה זו מוכרת בעיקר בתחום ההוצאה לפועל, שכן הוא גוף המטיל סנקציות קשות על אותם אנשים שמתחמקים, או לחילופין – אין באפשרותם להסדיר תשלומים.

בהתאמה, הליך הוצאה לפועל הינו מורכב וטומן בחובו סנקציות ופעולות דרסטיות, כאשר הסמכות להורות על פעולות אלו, נמצאת בידי רשמי ההוצאה לפועל. ישנו מגוון רחב של מצבים שבהם יתמנה כונס נכסים במסגרת ההוצאה לפועל. אחת הפעולות היותר שכיחות שבה ממנים כונס נכסים, היא פעולת מימוש עיקול. אלא שפעולת הכינוס, רלוונטית ונכונה במספר מקרים שונים ולא רק במקרי הוצאה לפועל.

במאמר הבא נדון בהליך כינוס הנכסים, נעמוד על אופי ההליך, ונבין מדוע הליך הכינוס קריטי עבור אנשים. כל זאת נעשה ונכתב עבורכם/ן, קוראים וקוראות. יובהר כי מאמר זה משמש כמאמר תוכן בלבד ולכן אין לראותו כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי עם עורך דין מומחה בתחום.

הליך הכינוס:

למעשה, הליך הכינוס הינו הליך שבו ניתנת השליטה על נכסים מסוימים, לאדם שאינו בעל נכסים אלו. כלומר, כונס הכנסים הינו האדם המקבל לידיו את השליטה על נכסים מסוימים של אדם. הליך זה מתעורר ומתרחש בעיקר במצבים שבהם בעלי הנכסים אינם עומדים בחובות שאותם צברו, ועליהם להסדיר את החובות בצורה מהירה ככל האפשר. על מנת להבין את עומק ההליך וחשיבותו, עלינו להבחין בין שלושה הליכים שבהם יכול להתבצע כינוס נכסים. את ההליכים נציג כדלקמן:

הליך אזרחי – סעיף 387ב לתקנות סדר הדין האזרחי קובע כי: במהלך ניהול הליך משפטי אזרחי כנגד אדם או חברה, יהיה ניתן להבטיח לצד השני, כי אותו אדם ישלם לו ויעמוד בהוצאות המשפט ובפסיקותיו, בהתאם לפסק הדין שייפסק. למעשה, בהליך זה, הליך כינוס הנכסים משמש כהליך זמני עד למתן פסק הדין בעניין. לכן, כונס הנכסים יקבל את השליטה על אותם נכסים, בהתאם להחלטת בית המשפט. חשוב להבהיר, כי לא בכל הליך משפטי ימונה כונס נכסים ויינתן הסעד הזמני של הכינוס. אלא שהליך הכינוס יהיה נכון וראוי להתרחש, במקרים שבהם אחד מהצדדים בהליך המשפטי, הינו בעל חובות גבוהים ורכוש נכבד בבעלותו. כמובן שמדובר בהחלטת בית המשפט להטיל כונס נכסים על אותו אדם, בעניין זה.

הליך הוצאה לפועל – על אדם שנפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל, לדעת כי מדובר בהליך סבוך ומורכב העומד לפניו. כידוע, רשות האכיפה והגבייה מחזיקה באין ספור סנקציות והגבלות שאותן יכולה להטיל על אותו אדם שכנגדו נפתח התיק. אחת ההגבלות היא כינוס הנכסים. אם ניקח לדוגמא פעולת עיקול רכב, בית או חשבון בנק של אדם, אזי יכול רשם ההוצאה לפועל, לאשר את הליך כינוס הנכסים, כנגד אותו אדם שלו תיק פתוח בהוצאה לפועל.

סיכום ביניים – נראה כי הליך כינוס הנכסים יכול להתקיים בין אם בהתאם להחלטת בית המשפט, ובין אם כתוצאה מהליך הקיים בהוצאה לפועל. רוצה לומר, הליך כינוס הנכסים הינו הליך מורכב וסבוך, אליו מגיעים אנשים בדרך כלל בעקבות חובות רבים, פשיטת רגל, ואף כתוצאה של גירושין ורצון לפירוק שותפות, בכל הנוגע והקשור לנכסים שנמצאים בבעלות משותפת של הזוג.

מי הוא כונס נכסים?

כונס נכסים יהיה אדם, בדרך כלל רואה חשבון או עורך דין, הממונה על ידי בית המשפט, או על ידי רשם הוצאה לפועל. מדובר באדם שעליו מוטלת אחריות גדולה, לפעול בצורה מושכלת ואחראית ביותר, נוכח העובדה שהוא מקבל לידיו ניהול נכסים, שכן מדובר בהיבט כלכלי חשוב. תפקידו של הכונס, הינו 'לקבל' לידיו את השליטה בנכסים האמורים ובהתאם לאותו מקרה, להעריך את שווים הכלכלי – ולפעול. על כונס הנכסים מוטלת אחריות גדולה, ובהתאם – הציפיות ממנו על ידי בית המשפט, גבוהות.

סוף דבר:

במאמר זה דנו בהליך כינוס הנכסים על קצה המזלג. ברור כי מדובר בתורה שלמה (שכן במאמר לא עסקנו בהליכי פשיטת רגל ופירוק). במאמר שהובא לפניכם/ן, קוראים וקוראות, הצגנו בקצרה את הליך הכינוס ומשמעותו המשפטית. הליך כינוס הנכסים ומינוי כונס נכסים מטעם בית המשפט, נתפסים כהליך מורכב ומשמעותי, לאותו אדם שלו מינו כונס נכסים. מכאן, שהמלצתנו אליכם/ן היא: אם מצאתם/ן את עצמכם/ן עומדים/ות בפני הליך של פשיטת רגל, או הנכם/ן בעלי חובות רבים, פירוק שותפות או כל נושא העלול להביא עמו מינוי של כונס נכסים, פנו לייעוץ מקצועי עם עורך דין מומחה בתחום.

דילוג לתוכן