יותר ויותר זוגות בישראל מקיימים משק בית משותף, שכולל חיי שיתוף לכל דבר ועניין, שאופן שלא שונה במאומה מזוג שמתחתן כדין. זוגות אלו נקראים "ידועים בציבור". אך עדיין אופן החיים כידועים בציבור, מעלה שאלות רבות, שביניהן, היא האפשרות לחתום על הסכם ממון, כפי שיידון במאמר שלהלן.

מי הם ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג החיים יחדיו, ומקיימים חיים משותפים, הכוללים קיום של משק בית משותף. לדוגמא: חיים בבית משותף, גידול ילדים משותפים, ניהול כלכלת בית משותף, ניהול חשבון בנק משותף, הצגה בציבור בתור בני זוג, ועוד. בני זוג הידועים בציבור, אינם צריכים להירשם במרשם פורמאלי, להבדיל מזוגות נשואים, אלא דיי בהצהרתם והכרתם בציבור בתור בני זוג.

ידועים בציבור זכאים למעשה לכל זכות לה זכאי זוג נשוי. כמו לדוגמא: זכות לקבל משכנתא במשותף, זכות לקבלת תגמולים מהביטוח הלאומי, זכות לקבל דמי מזונות במקרה שלבני הזוג ילדים משותפים, קבלת נקודות זיכוי במס הכנסה ועוד. הזכויות הללו קיימות גם לזוגות בני אותו מין.

האפשרות לחיות חיים משותפים ולקבל הכרה כידועים בציבור היא פתרון לבני זוג רבים שגם אין באפשרותם להינשא כדין לישראל, כמו לדוגמא: זוגות שאחד מהם חסר דת, זוגות בני דתות שונות. אך רבים מבני הזוג הידועים בציבור, בוחרים לחיות בצורה הזו משום שאינם מעוניינים להינשא באופן פורמאלי, בין אם מטעמים אידאולוגיים ובין אם בשל רצון אישי (לדוגמא: זוגות המקיימים זוגיות שניה בחייהם לאחר גירושין ועוד).

האם ישנם הסכמים נוספים עליהם חותמים ידועים בציבור?

ישנם בני זוג הידועים בציבור החותמים על הסכמים שנועדו להסדיר את מרקם חייהם. מדובר בהסכמים הנחתמים מבחירה, שהרי כאמור אין בישראל רישום פורמאלי לידועים בציבור. דוגמא להסכמים כאלו הם:

  1. הסכם שמסדיר חיים משותפים: רבים הם הידועים בציבור הבוחרים כאמור לחיות חיי שיתוף מבחירה. משכך רבים מבני הזוג הללו חותמים על הסכם חיים משותפים. הסכמים מסוג זה הם דקלרטיביים בדרך כלל, שכן תכליתם היא להסדיר את העובדה שבני הזוג יקיימו משק בית משותף, חיי אהבה וכבוד הדדי.
  2. הסכם המסדיר פרידה בעת הצורך: הסכם שמסדיר את אופן הפרידה, נחתם לא אחת בין ידועים בציבור אשר יש להם ילדים משותפים. עם זאת, הסכם פרידה יכול להיות גם חלק מהסכם בדבר "חיים משותפים".

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון בין ידועים לציבור הוא הסכם נפוץ מאוד, ולא רק בין ידועים בציבור. הסכם ממון עתיד להסדיר את ענייני הרכוש המשותף של בני זוג, ותכליתו לקבוע כיצד רכוש משותף או רכוש נפרד יחולק ביום פרידה. חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, קובע כי רכוש שנצבר ע"י בני זוג, או רכוש שהובא למערכת היחסים, יחולק ביום פרידה באופן שווה לשני בני הזוג. זו ברירת המחדל של החוק. עם זאת, ניתן להתנות על הכלל המתואר, באמצעות חתימה על הסכם ממון.

באופן שכיח, בני זוג נקשרים לעיתים במערכת היחסים כאשר לכל אחד בנפרד דירה משלו, עסק משלו, רכוש שמתבטא במניות או זכויות בנכסים. לעיתים, בני הזוג לא לחלוק ברכוש מסוים עם בן או בת זוגו הנוכחי מסיבות מגוונות. לכן, הסכם ממון בין ידועים בציבור הוא שכיח. שהרי זו הדרך הטובה ביותר להגן על רכוש אישי, ולמנוע את חלוקתו ביום פרידה.

הסכם ממון גם מונע מחלוקות קשות בין ידועים בציבור ביום פרידה. שכן חוק יחסי ממון, קובע חריג נוסף לחלוקת רכוש שווה. זהו חריג שקובע שאם אחד מבני הזוג מוכיח שרכוש משותף הופרד מבן הזוג השני במהלך החיים המשותפים, אז עשוי בית המשפט שלא להורות על חלוקתו במהלך פרידה. אך מדובר בתנאי שקשה מאוד להוכיח, שכן טבעה של מערכת יחסים, היא לערב רכוש, ולא ליצור הפרדה.

מה חשוב לכלול בהסכם ממון בין ידועים בציבור?

כדי שהסכם ממון, גם בין ידועים בציבור יקבל תוקף משפטי רשמי, יש לאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה. ככלל, ישנם מספר סעיפים שרצוי מאוד לכלול, אך יוער שלא מדובר ברשימה סגורה:

סעיף המסדיר את חלוקת הרכוש: כאמור, זו תכליתו של הסכם הממון, ולכן חשוב מאוד לכלול חלוקה ספציפית של כל רכוש ורכוש, אותו מבקשים להפריד מבן הזוג.

סעיף המסדיר את חלוקת הרכוש בעת פטירה: המחלוקות בנושא מתחילות בעיקר כאשר מדובר בידועים בציבור שלהם ילדים מנישואין קודמים. כך שכדי למנוע מחלוקות ביום פטירה חלילה, רצוי לקבוע הוראות ברורות בהסכם הממון.

סעיף המסדיר את חלוקת הרכוש בכל הנוגע לילדים משותפים: ככל שישנם ילדים משותפים, יש לקבוע בדיוק מה דינו של רכוש המופרד, בכל הנוגע לילד המשותף.

דילוג לתוכן