Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/divorce-law.org.il/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

המשפחה הינה גוף דינאמי שעובר שינויים עם הזמן וכמו כל מסגרת שהיא, גם בתוכה עשויים להתעורר קונפליקטים, סכסוכים ולעיתים אף החלטות שחייבים לאשר בצורה רשמית. בית משפט לענייני משפחה אמון על כל תחום דיני המשפחה, וכאן נלמד מה תחום זה כולל וכיצד פונים אל ערכאה משפטית זו.

מהם תחומי האחריות של בית המשפט לענייני משפחה?

בית משפט לענייני משפחה אחראי על אישור הסכמים והסדרים ופתירת מחלוקות וקונפליקטים, כאשר לא ניתן היה להגיע לפתרון אחר שאינו משפטי. מבחינת אישורי הסכמים ניתן למצוא את הסכמי הממון, הורות משותפת, ידועים בציבור הסכמי גירושין מרצון ועוד. כאשר סיטואציות ומצבים שונים אינם מצליחים להיפתר ע"י הצדדים, בית המשפט מסוגל לדון בסוגיה ולהכריע. בין מקרים אלו ניתן למצוא תביעות למזונות, סכסוכי ירושות וצוואות, הסדרי ראייה ועוד. חשוב לציין כי לבית המשפט לענייני משפחה ישנה מקבילה ערכאית בדמות בית הדין הרבני, שמוסמך לעסוק בנושאים רבים בתחום לרבות מזונות, משמורת ודיני ירושה וצוואה.

כיצד פונים אל בית המשפט?

חשוב מאוד לפנות אל בית משפט לענייני משפחה בתיווך עורך דין שמתמחה בדינים אלו. בין אם מדובר בצורך לאשר הסכמים או לתבוע אדם אחר, עורך דין מיומן יוכל לנסח את כתב התביעה בצורה הטובה ביותר, לאסוף ולהציג את כל המסמכים הרלבנטיים מבלי שיהיו חסרים מהדיונים. בנוסף, מאחר ולבית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני סמכויות מקבילות, הרי שישנה חשיבות רבה בהחלטה לאיזו ערכאה לפנות, שכן המקום הראשון בו נפתח התיק, שם הוא יידון. מאחר וכל אחת מהערכאות הינה מעט שונה באופייה, ישנה חשיבות בבחירה הנכונה של מקום פתיחת התיק. גם כאן היוועצות מוקדמת עם עורך דין מיומן בדיני המשפחה הינה חשובה ביותר.

ערעורים

המדינה החליטה כי בית המשפט לענייני משפחה הינו חלק מבית משפט השלום. מסיבה זו כאשר מעוניינים לערער על החלטת השופט של בית משפט זה, התיק עובר לבית המשפט המחוזי שהינו ערכאה משפטית גבוהה יותר. גם כאן, כמו בכל המקרים שהוזכרו לעיל, חשוב מאוד להסתייע בעורך דין מיומן ובעל ניסיון בתחום, שכן פנייה לבית המשפט המחוזי שלא לצורך עשויה לגרום לנזק רב יותר ללא טיעונים מוצקים ומבוססים ולגרום להחמרת הענישה.

עוד נקודה שחשובה להכיר היא כי כל בית משפט לענייני משפחה הינו בעל סמכות להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ. אפשרות זו נלקחת לעיתים בחשבון בסיטואציות שונות, וזאת כאשר קיים חשש שהדבר יגרום לבעיות בקיום המשפט והתנהלותו התקינה.

דילוג לתוכן