ביום בהיר קיבלת שיחת טלפון ממישהי עמה יצאת מספר שבועות, בשיחה היא מעדכנת אותך שכתוצאה מלילה שביליתם יחדיו היא נכנסה להיריון. אך אתה, לא ידעת על כך ולא הסכמת לכך. יותר מזה, לאחר מכן, ערכת בדיקת אבהות, ואכן התברר כי "הילד" הוא שלך. מה עושים במקרה כזה? מהי בכלל גניבת זרע? על כך, במאמר שלהלן.

מהי גניבת זרע?

הסיטואציה של גניבת זרע, היא למעשה סיטואציה שכל קורא סביר יכול וייתקל בה תוך כדי צפייה בטלוויזיה. גניבת זרע יכולה להתרחש בגין "סטוץ" של לילה אחד, או להתרחש במסגרת זוגיות קצרת מועד. או אז, לרוב, לקראת קיום יחסי המין, תוצג התחייבות מטעם האישה לפיה היא נוטלת גלולות, אך ההתחייבות האמורה, תתגלה בהמשך כלא נכונה.

אך כנקודת מוצא, יש להדגיש, שכאשר יחסי מין מתקיימים בין אנשים בוגרים, הכלל הוא שעל המקיימים יחסי מין מוטלת אחריות, הן להימנע ממחלות, והן להשתמש באמצעי מניעה לשם מניעת היריון (אחריות המוטלת על הגבר והאישה גם יחד). זו נקודת המוצא לשאר הסוגיות שיידונו בהמשך מאמר זה.

האם גניבת זרע נחשבת לעבירה פלילית?

למרות שסיטואציה של גניבת זרע יכולה לקומם מאוד כל אדם סביר, עדיין גניבת זרע לא מוגדרת בתור עבירה פלילית. לכאורה, אפשר לטעון שגניבת זרע היא עבירה של גניבה לכל דבר ועניין. אך אחד הקשיים הגדולים בהם נתקלים גברים בתביעות אזרחיות (בהן נטל ההוכחה נמוך יותר מאשר בתיק פלילי) בגין גניבת זרע, הוא שאלת ההוכחה. בהליך פלילי, מקל וחומר, יש צורך בהוכחה מעבר לכל ספק סביר. לכן, כך או אחרת, לא מוגשים כתבי אישום בגין גניבת זרע.

האם גבר רשאי לסרב לערוך בדיקת אבהות?

ככל שמוגשת תביעה למזונות בגין היריון שנוצר בשל גניבת זרע, זו אומנם תהיה טענת "הגבר" במשפט או שתועלה טענה שהגבר הוא לא האב. לכן, אחת השאלות הנשאלות היא האם במקרים כאלו יכול למעשה הגבר לסרב לערוך בדיקת אבהות. התשובה לשאלה זו היא בחיוב, ובשלילה, ויוסבר:

האחד, אם הגבר מסרב לערוך בדיקת אבהות, הוא מהר מאוד יכול למצוא את עצמו "מבזה" את בית המשפט או את בית הדין (הרבני אשר גם הוא דן בתביעות מזונות). מי שמוכרז בתור "מבזה" טריבונל שיפוטי, יכול למצוא את עצמו מאחורי סורג או בריח או חב בקנס.

השני, העובדה שאב מסרב במסגרת תביעת אבהות ומזונות מסרב לערוך בדיקת אבהות, אין בכך כדי לאיין את עמדת התובעת למזונות (דהיינו- "האם גונבת הזרע"), שהרי הסירוב של האב עשוי לשמש כראיה כבדת משקל נגדו, ולמעשה לחזק את טענות האם לכך שהאב הוא אכן האב. אחרת, מה יש לו להסתיר?.

האם ניתן להטיל על האב חיוב במזונות?

התשובה היא בחיוב. כאמור, נקודת המוצא היא שאנשים בוגרים מקיימים יחסי מין באחריות, וכפועל יוצא מוטלת עליהם אחריות להימנע מהיריון לא רצוי. לכן, הגישה המשפטית הנוהגת היא שאכן אפשר להטיל על האב חיוב במזונות במקרים שבהם מוגשת תביעת אבהות, אפילו אם האב טוען לגניבת זרע.

המשמעות של קבלת תביעת מזונות, היא שהאב למעשה ידאג לצרכי ילדיו, אפילו אם הילד נולד מגניבת זרע. האחריות כאמור, כוללת תשלום חודשי שיכלול את צרכי הילד, כגון: מגורים, כלכלה, וכו'. ידגש, שהאב לא חייב כמובן להיות חלק מחייו של הילד, ולמעשה לא חייב לשמש בתור "אב", אך במזונות הוא כן יהיה חייב.

האם הגבר יכול להגיש תביעה נגד האישה בגין גניבת זרע?

עד כה, נראה כי מר גורלו של מי שנגנב זרעו. אך אין לאמור נואש, שכן גם מי שגנבו ממנו זרע, ולמעשה ביצעו כלפיו מעשה מרמה, יכול למצוא מזור משפטי. אומנם, כאמור האב כן יהיה חייב במזונות, אך עדיין הוא יוכל להגיש תביעה נגד האם, במגוון עילות. לדוגמא:

נזיקין: מרמה וגניבת זרע יכולה להקים עילת תביעה בגין מגוון עילות נזיקיות, כגון: רשלנות, או גרם הפרת חוזה, או הפרה של חובה חקוקה. ככל שהאב מוכיח את נזקיו, ואת אחריות האם, הרי שהוא עשוי להיות זכאי לפיצויים. הפרת חוזה: למעשה, אם האישה רימתה את האב, וטענה כי היא נוטלת גלולות, הרי שיש כאן הפרה של חוזה, שכן מדובר במצג שווא והטעיה. לכן, האב יכול לטעון להפרת חוזה נגד האם, ולדרוש פיצויים. פגיעה בפרטיות: ניתן גם לבסס תביעה בגין גניבת זרע, גם מכוח פגיעה בפרטיות.

אם ברצוני להגיש תביעה על גניבת זרע – מה חשוב לעשות?

מדובר בתביעות מורכבות מאוד, וכפי שהוסבר לעיל, לרוב הקושי העיקרי הוא להוכיח שאכן נגנב זרע, ולא שחלילה נולד ילד "סתם" בשל חוסר אחריות. לכן, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד העוסק בדיני משפחה.

דילוג לתוכן