הגעתם להחלטה לפיה העת להתגרש. אך הגירושין לא אמורים להיות פשוטים משום ששניכם חיים ביחד בדירה משותפת, ואחד הצדדים לא מעוניין לעזוב את הדירה. לשם כך, תצטרכו להגיש תביעה לפירוק שיתוף.

אז מהי בעצם תביעה לפירוק שיתוף? מתי ניתן להגישה? על כך במאמר שלהלן.

מהו פירוק שיתוף?

לרוב, דירת המגורים של בני הזוג היא הנכס המשמעותי ביותר המצוי ברשותם. אך בניגוד לנכסים אחרים, דירת המגורים לא רק משקפת ערך כספי, אלא שלדירה משמעות רחבה יותר באופן טבעי, שהרי בכל זאת מדובר במקום בו בני הזוג חיים.

המונח פירוק שיתוף, רלוונטי לסיטואציה שבה בני הזוג מבקשים להתגרש, אך אחד הצדדים מתנגד לכך. לכן, כאשר ישנה דירת מגורים, ואחד הצדדים מסרב להתגרש, לא ניתן למכור את הדירה במלואה, משום שלכל אחד מבני הזוג זכות שווה על הדירה. אומנם, אפשר למכור את החלק היחסי בדירה, אך מדובר בפעולה לא סבירה, משום שאף קונה מן היישוב לא ירכוש דירה בנסיבות כאלו. לכן, במקרה כזה, עומדת בפני בן הזוג אשר מבקש להתגרש, להגיש לבית המשפט בקשה "לפירוק שיתוף בדירת המגורים". דהיינו, ניתן להגיש תביעה שתכפה על בן או בת הזוג הסרבן\ית, למכור את הדירה או את החלק שלו\ה.

זאת ועוד, יודגש כי מבחינה משפטית, בכל הנוגע לפירוק שיתוף במקרקעין, חל בנושא חוק המקרקעין, הקובע כי שותף בקרקע, רשאי בכל עת לפרק את השותפות בקרקע. כך שגם בנוגע לבני זוג העתידים להתגרש, דיני המקרקעין באופן המתואר, רלוונטיים.

בית המשפט במקרה כזה, יורה למעשה על מכירת הדירה על אף היעדר הסכמתו של בן הזוג השני. אך יודגש, שפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג יכול להיעשות רק כאשר מדובר בדירה אשר רשומה על שם שני בני הזוג. אם מדובר בדירה ששייכת רק לאחד הצדדים, הרי שפירוק שיתוף הוא לא רלוונטי, היות ואין צורך בהסכמתו של בן הזוג השני לשם מכירת הדירה. כאשר בית המשפט מורה על מכירת הדירה, הוא לרוב ימנה כונס נכסים שתפקידו יהיה לדאוג למכירת הדירה. בדרך כלל, נהוג למנות את עורכי הדין של בני הזוג ככונסי נכסים.

כיצד מבטיחים קיום בכבוד בעת פירוק שיתוף במקרקעין?

משום שמדובר בהליך גירושין, הרי שההליכים מורכבים בהרבה מאשר פירוק שיתוף הנעשה בין שותפים עסקיים. מורכבות ההליך נובעת מכך שבד בבד, יכול בן זוג אחד לבקש את פירוק השיתוף במקרקעין, אך במקביל יש לקיים גם הליך גירושין בבית הדין הרבני, אשר הוא בלבד רשאי להורות על גירושין בין יהודים.

מכאן, שהרבה פעמים מתרחשת סיטואציה שבה בן הזוג המבקש להתגרש מגיש בקשה לפירוק שיתוף, ובמקביל תביעת גירושין. אך בד בבד, בן הזוג הסרבן מבקש מבית הדין לעכב את החלטת הגירושין, כדי להביא לשלום בית, מה שבוודאי מעכב את כלל הליכי הגירושין. אך למרות זאת, ובמנותק מהליך הגירושין הנדון בבית הדין הדתי, בחלק ניכר מהמקרים בית המשפט האזרחי יורה על פירוק שיתוף במקרקעין, ומבלי להמתין עד להשכנת שלום בית או לסיום הליכי הגירושין בכלל.

כמו כן, גם כאשר מוגשת בקשה לפירוק שיתוף, עדיין ייפסקו לחובת המבקש את פירוק השיתוף, מזונות זמניים ומדור לבן\בת הזוג הסרבן. עסקינן בתשלומים שנועדו להבטיח קיום בכבוד ומדור (קורת גג) לילדי בני הזוג ולבן הזוג המתנגד לפירוק ולגירושין. כך ששאלת המדור, והמזונות נדונה במנותק מפירוק השיתוף, המתמקד רק בנכס המגורים.

בכלל, המציאות מלמדת שדווקא מכירת דירת המגורים מזרזת את הליך הגירושין. דירת המגורים נחשבת כאמור כנכס המשמעותי ביותר, ולכן היא גם יכולה לשמש כמעין "בת ערובה" בידי בן הזוג המסרב לגירושין, לצרכי משא ומתן ולצרכי עיכוב ההליך. לכן, דווקא פירוק השיתוף, הוא שמונע ניצול כזה בידי אחד מבני הזוג, מה שבאופן טבעי עשוי לזרז ולייעל את ההליך כולו.

לאן מגישים תביעת פירוק שיתוף?

תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג, מוגשת אך ורק לבית המשפט לענייני משפחה. זו הערכאה אשר לה סמכות בלעדית לדון בכל מה שקשור לסכסוכים רכושיים בין בני זוג. לבית הדין הרבני או כל בית דין דתי, הסמכות לדון בענייני נישואין וגירושין בלבד, בכפוף לסייגים מסוימים שלא יידונו במאמר זה.

האם מומלץ להגיש בקשה לפירוק שיתוף?

בסופו של דבר, הליך גירושין הוא מורכב, ארוך וקשה. לכן, תמיד כדאי לבוא בדין ודברים ולחתור לעריכת גירושין בהסכמה. כך גם בנוגע לפירוק שיתוף. עדיף תמיד למכור את הדירה בהסכמה מבלי להגיע לתביעה לפירוק שיתוף, מה גם שברגע שמוגשת תביעת לפירוק שיתוף, מתווספת עלות כספית נוספת, וגם למכירת הדירה, תתווסף עלות נוספת בדמות שכר הטרחה של מי שימונה ככונס נכסים. כך שגם כספית, עדיף תמיד לחתור להסכמה.

דילוג לתוכן