הליך גירושין הוא מעטפת למספר הליכים מסוימים, שבני זוג צריכים לקיים או להסדיר, בעת גירושין. הגירושין, בניגוד לסברה רווחת, אינם כוללים רק את עצם הגירושין בבית הדין הרבני, אלא גם את משמורת הילדים והסדרתה וכן גם את סוגיית הרכוש המשותף וגם את סוגיית תשלום המזונות וגובהם.

את תביעת הגירושין אפשר לנהל באופן מלא, אך אפשר גם לקצר אותה מאוד, באמצעות עריכת הסכם גירושין. מה היתרונות ומה החסרונות בעריכת הסכם גירושין? על כך, במאמר שלהלן.

איך מתנהל הליך גירושין?

כאמור, הליך גירושין הוא כינוי כולל למספר הליכים שנדרשים מבני זוג, שמבקשים להתגרש. ההליך הראשון הוא תביעת הגירושין אשר תוגש לבית הדין הרבני וזאת משום שבמדינת ישראל נישואין וגירושין מוסדרים על פי הדין הדתי-אישי. תביעת גירושין היא תביעה משפטית לכל דבר ועניין ועל מבקש הגירושין להוכיח כי יש לו עילת גירושין מתוך העילות המוכרות בדין הדתי-עברי (לדוגמא – בגידה, מום גופני, מורדת ועוד). במידה והוכחה עילת הגירושין, אזי בית הדין הרבני עשוי לקבוע כי יינתן גט ולהורות על סידור גט.

אך לא די בכך, מכיוון שבני זוג המבקשים להתגרש, צריכים להסדיר גם את סוגיית משמורת הילדים, אך לא רק. נסביר – במידה ולבני הזוג יש ילדים משותפים, יהיה עליהם לקבוע כיצד תחולק המשמורת ביניהם בכל הנוגע לטיפול השוטף בילדיהם. הסדרי משמורת מקובלים הם, כי האם זוכה לשמש כמשמורנית בלעדית והאב זוכה בהסדרי ראיה – דהיינו, ימים קבועים שבהם הטיפול השוטף בילדים, מוטל עליו. אך לעיתים ניתן לקבוע כי המשמורת תהיה משמורת משותפת, כלומר – משמורת שבמסגרתה שני בני הזוג מקיימים טיפול שוטף שווה, על כל המשתמע מכך.

במסגרת גירושין, מוטלת על האב החובה לשאת במזונות ילדיו. כלומר, לשאת בתשלום קבוע על כל ילד וזאת כדי להבטיח לילדיו קיום כלכלי הולם. אומנם, דמי מזונות ילדים נגזרים מגובה ההכנסה של האב ומצרכי הילד, אך מזונות הם מוחלטים. דהיינו, האב יהיה חייב במזונות ילדיו ללא קשר אם הוא משתכר למחייתו או לא.

אך בכך לא תם מסענו, שכן לאחר הסדרת סוגיית המזונות ומשמורת הילדים, עדיין יהיה על בני הזוג להסדיר את סוגיית הרכוש המשותף שלהם. כלומר, לקבוע מי מהם יקבל איזה סוג של רכוש ובמידה ויש להם דירת מגורים, האם היא תימכר.

איזה בית משפט דן בענייני גירושין?

הכלל קובע שלבית הדין הרבני יש סמכות בלעדית לעסוק בתביעות גירושין. עם זאת, לבית הדין הרבני יש סמכות מקבילה לעסוק גם בתביעות למזונות. במקביל, לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לעסוק בכל תביעה בתחום דיני המשפחה, למעט נישואין וגירושין.

כך שתביעות לחלוקת רכוש, משמורת ילדים וכו' נדונות בבית המשפט לענייני משפחה. אך עדיין, קיימים שני חריגים שבהתקיימם יוכל בית הדין הרבני לעסוק גם בתביעות משמורת ורכוש. המקרה הראשון הוא, כאשר יש הסכמה בין בני הזוג. המקרה השני הוא, במקרה שבו תביעת הגירושין שמוגשת לבית הדין הרבני, כורכת עמה את תביעת המשמורת והרכוש וכן גם המזונות.

מהו הסכם גירושין?

כשמו כן הוא, הסכם גירושין הוא הסכם שנערך על ידי בני הזוג, בין אם באופן ישיר ובין אם בסיוע של עורך דין גירושין או מגשר גירושין. הסכם גירושין יכול לכלול את הסכמתם הכתובה של בני הזוג בכל הנוגע לכל ענייני הגירושין. לחילופין, הסכם גירושין יכול להיות ממוקד, כלומר – להתייחס רק לגירושין בבית הדין הרבני. לרוב, אפשר לפתור את כל הליך הגירושין באמצעות הסכם וזהו גם מעשה נבון, משום שהוא חוסך ממון רב ועוגמת נפש רבה.

מהם היתרונות והחסרונות בהסכם גירושין?

מבחינת היתרונות, אין ספק כי הסכם גירושין, במיוחד אם הוא כולל את כל הנושאים שבמחלוקת, עשוי לחסוך לבני הזוג ממון רב. כלומר – תשלום לעורכי דין, אגרות והוצאות משפט ובזבוז של זמן עבודה. יתרון נוסף הוא, כי הסכם גירושין הנערך בין בני הזוג, עשוי לסייע להם לשמור על קשר תקין, בניגוד לסיטואציה שבה בני הזוג מנהלים קרבות עיקשים בבתי המשפט השונים.

מבחינת החסרונות, לא קיימים חסרונות במסגרת עריכת הסכם גירושין, למעט סיטואציות שבהן צד אחד מנצל חולשה של צד אחר, כדי לכפות הסכם גירושין שהוא בעיקרו לטובת צד אחד בלבד. חיסרון נוסף שיש להסכם גירושין הוא, כי בני הזוג צריכים להתפשר ולא תמיד זה פשוט וכן לא תמיד הוגן.

לסיכום

אנו סבורים כי הסכם גירושין הוא דבר נכון מאוד, שיכול רק לסייע ולהקל על בני הזוג בדרך לפרידה מהירה ומוצלחת. עם זאת, כדי להגיע להסכם גירושין טוב ונכון לטובת שני הצדדים, כדאי מאוד לפנות לעורך דין משפחה.

דילוג לתוכן