צוואה היא עסק לא פשוט, יש כללים משפטיים שמגדירים כיצד עורכים אותה, מתי, ומה הדינים המשפטיים שחלים כאשר יש לגביה מחלוקת. בנוסף, ישנם כללים משפטיים המסדירים נסיבות שבהן צוואה היא לא שלמה, וכן למקרים שבהם לא נערכה צוואה. לכן, נשאלת השאלה כיצד עורכים צוואה? ומה כדאי לדעת על צוואות? על כך, במאמר שלהלן.

מהי צוואה?

צוואה היא הוראה שמעניק אדם בחייו מה ייעשה בגופו וברכושו לאחר מותו. למעשה, תכליתה של הצוואה היא לצוות לבני משפחתו או קרוביו (של המצווה) כיצד לפעול בנושאים הקשורים אליו ישירות. החוק המסדיר את דיני הצוואה, הוא חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"). החוק מסדיר כיצד עורכים צוואה, מה קורה במקרה שבו אין צוואה, מי הם היורשים על פי חוק בהיעדר צוואה, וכן כיצד מאשרים צוואה.

כאשר נחתמת צוואה, על מנת לפעול לפיה יש להגיש אותה לרשם הירושות, במסגרת בקשה לצו קיום צוואה. רשם הירושה, יבחן את הצוואה, וימתין על מנת לקבל התנגדויות. לשם כך, יש לפרסם את דבר הגשת הצוואה בעיתונות היומית. בחלוף פרק זמן שייקבע ע"י רשם הירושה, יאשר האחרון את הצוואה ואז אפשר יהיה לממש אותה. ככל שהוגשה התנגדות, תועבר ההתנגדות לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. יודגש גם, כי צוואה יכולה להיערך רק בימי חייו של המצווה, ולא לאחר מותו (לרבות לא ע"י בני משפחה).

מה קורה בהיעדר צוואה?

ככל שבימי חייו של אדם לא נערכה צוואה, קובע החוק מי הם היורשים על פי דין. סעיף 10 לחוק קובע בפשטות, כי מי שיירש אדם שלא ערך צוואה יהיה בן או בת זוגו, וכן ילדיו. בהיעדר צוואה, ולאחר מותו של אדם, יש להגיש בקשה לרשם הירושה למתן צו ירושה. גם במקרים כאלו יש להמתין פרק זמן לשם קבלת התנגדות. ככל שמוגשת התנגדות לקיום הצוואה על פי חוק (אם למשל יש אנשים נוספים שסבורים כי יש להם זכות לרכוש מסוים שהיה שייך למנוח) תועבר ההתנגדות לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. בהיעדר התנגדות, אפשר יהיה לממש את הירושה על פי דין, דהיינו לממש את הנכסים וכו'.

דברים שחשוב לדעת בעת עריכת צוואה:

להיעזר בעדים: צוואה צריכה להיחתם לרוב בפני עדים, ולכן אם אתם מתכוונים לערוך צוואה רצוי לעשות זאת מול עדים אובייקטיבים שיוכלו גם לשפוך אור על נסיבות הצוואה, ככל שחלילה תוגש התנגדות בעתיד.

צוואה בכתב יד: כדי למנוע כל ספק, רצוי לחתום על צוואה בכתב יד, אומנם החוק מאפשר (כפי שיוסבר בהמשך) לערוך צוואה בעל פה, אך זהו החריג. עדיף לעשות זאת בצורה ברורה, בכתב יד.

להיעזר בעורך דין: דרך המלך לערוך צוואה ברורה וקוהרנטית היא להיעזר בעורך דין צוואה, אשר יסייע למצווה ויסביר לו גם בין לבין את הזכויות המוקנות לו, ואת האפשרויות העומדות בפניו במקרים שבהם ישנם יורשים רבים או למשל בני זוג או ילדים מנישואין קודמים.

האם צוואה יכולה להיעשות בעל פה?

התשובה היא בחיוב, אך בסייגים מסוימים. צוואה בעל פה יכולה להיערך רק ע"י אדם גוסס, שמשוכנע שהוא עתיד למות בזמן הקרוב, אז הוא יכול לצוות בעל פה, בפני שני עדים. במקרה כזה על העדים לכתוב בעצמם זיכרון דברים המתאר את הוראתו של המצווה, ואז עליהם להפקיד את הזיכרון דברים בפני רשם הירושה, רצוי כמה שיותר מהר, מרגע כתיבת הזכ"ד. יוער, שככל שנמסרה צוואה בעל פה, והמצווה לא נפטר עד כחודש מרגע הציווי, אז תתבטל הצוואה.

הניסיון מלמד שכאשר נערכות צוואות בעל פה, קיימות התנגדויות ומחלוקות רבות שנמשכות לעיתים שנים, זאת מן הטעם הפשוט, שמדובר בצוואה בעל פה שנמסרת לשני עדים שלא תמיד ברור מהי האובייקטיביות שלהם. לכן, דרך המלך היא כאמור, מבעוד מועד לערוך צוואה בכתב, כדין.

האם כדאי לערוך צוואה:

התשובה היא בחיוב. המציאות מלמדת שדווקא בהיעדר צוואה מתגלעות בין בני משפחה (בין אם מדרגה ראשונה ובין אם מדרגה רחוקה יותר) מחלוקות הנוגעות לצוואה או לחובות כספיים או לזכויות ברכוש. לפתע, יכולים להתגלות קרובי משפחה שטוענים לזכות ברכוש מסוים, או להבטחה מסוימת, ועוד.

כמו כן, במיוחד חשוב לערוך צוואה כאשר המצווה התחתן בשנייה והביא ילדים נוספים לעולם. אלו המקרים השכיחים ביותר שבהם מתגלעות מחלוקות בין הילדים מהאישה הראשונה (והאישה הראשונה) לבין הילדים מהאישה השניה. לכן, כדי לחסוך את עוגמת הנפש, והמדון, מומלץ לרוב תמיד לערוך צוואה. כמובן שכאשר מדובר בבני זוג עם ילד או שניים, הצורך לערוך צוואה פוחת, אך עדיין ההמלצה עומדת בעינה.

דילוג לתוכן