חובות משותפים של בני זוג

חובות משותפים של בני זוג

סיפור שהיה כך היה: נגד הבעל ניתן צו כינוס נכסים, ובהמשך הוא הוכרז בתור פושט רגל, כל זאת בשל חובות כספיים. שלוש שנים לפני ההכרזה, דירת המגורים של בני הזוג הועברה מהבעל לאישה, והאחרונה מכרה אותה לצד שלישי. כשנמכרה הדירה, היתרה כיסתה הלוואה אותה לקח הבעל, לשם מימון...
דילוג לתוכן