Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/divorce-law.org.il/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752
חובות משותפים של בני זוג

חובות משותפים של בני זוג

סיפור שהיה כך היה: נגד הבעל ניתן צו כינוס נכסים, ובהמשך הוא הוכרז בתור פושט רגל, כל זאת בשל חובות כספיים. שלוש שנים לפני ההכרזה, דירת המגורים של בני הזוג הועברה מהבעל לאישה, והאחרונה מכרה אותה לצד שלישי. כשנמכרה הדירה, היתרה כיסתה הלוואה אותה לקח הבעל, לשם מימון...
דילוג לתוכן