אנו יכולים לקום בבוקר, לצאת להליכה או לשבת בבית קפה, ליהנות בחיק המשפחה הקרובה ואהובה שלנו. אך לפתע, ביום בהיר משהו יכול להתרחש, שבגינו אנו יכולים "באחת" ללכת מן העולם הזה. למעשה, אלו החיים לצערנו.

אך עדיין, רוב האנשים, רוצים בלכתם לדאוג לכך שקרוביהם (בעיקר ילדיהם ובני זוגם) ימשיכו בחייהם, באושר ובעושר. מכאן, שאחת הדרכים הטובות ביותר לדאוג לכך, היא לערוך צוואה. אך המאמר שלהלן לא יעסוק בהסבר כללי על "צוואות", אלא על סוג אחר של צוואה, סוג שנקרא "צוואה הדדית", כלומר- צוואה שנכתבת ע"י שני בני הזוג.

מדוע חשוב לחתום על צוואה באופן כללי?

המציאות מלמדת שירושה בין אחים, עשויה ומביאה לרוב למחלוקות בין האחים. כמו כן, לעיתים אותן מחלוקות נובעות לא בהכרח מעצם הירושה, אלא בעיקר בשל כעסים הטמונים בין האחים זה שנים עברו. לכן, הדרך הטובה ביותר היא למנוע מריבות, היא לחתום על צוואה כדין ולהיעזר לשם כך בעורך דין לענייני ירושה.

מה קובע החוק בענייני צוואות וירושות?

החוק המסדיר את ענייני הירושות והצוואות, הוא חוק הירושה, תשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק"). החוק קובע מהו הדין במקרה שקיימת צוואה, וכיצד מממשים אותה, וכן מהו הדין במקרה שאדם לא כתב צוואה בימי חייו. הכלל הוא שבהיעדר צוואה, היורשים על פי דין הם קודם כל בן או בת הזוג, והילדים של המנוח.

כאשר קיימת צוואה, יש להגיש בקשה לרשם מיוחד הנקרא "רשם הירושות", בקשה זו נקראת בקשה לצו קיום צוואה. דהיינו, תכלית הבקשה היא למעשה לאשרר את הצוואה, ובאמצעות כך לפעול לפיה. מנגד, בהיעדר צוואה, הרי שקיימים כאמור יורשים על פי דין, אז יש להגיש לרשם הירושות בקשה למתן צו ירושה, כלומר, הרשם אמור לאשר את הירושה, ליורשים על פי דין.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה שלא נכתבת ע"י אדם יחיד, אלא ע"י בני זוג. זו למעשה צוואה הדדית, שנכתבת ונחתמת ע"י שני בני הזוג, לטובת ילדיהם המשותפים או כל אדם אשר הם חפצים בייקרו. סעיף 8א(א) לחוק קובע כי בני זוג יכולים לערוך צוואה, תוך הסתמכות של בן הזוג על צוואתו של בן או בת זוגו. הצוואה יכולה להיערך באמצעות צוואה אחת, או שתי צוואות דומות. לרוב, הכללים הרגילים החלים על צוואה, חלים גם על צוואה הדדית, והכל בהסתייגויות שונות, כפי שיוסבר להלן.

דוגמא לצוואה הדדית, יכולה להתבטא בסיטואציה שבה שני בני זוג שיש להם ילדים משותפים, חותמים על צוואה אחת, שמשותפת לשניהם, אשר במסגרתה הם מורשים באופן שווה את נכסיהם לילדים. לחלופין, צוואה הדדית יכולה להיות כזו שבמסגרת מורישים בני הזוג לאדם אחר, זר את נכסיהם.

האם יש קשיים עם צוואה הדדית?

מחד גיסא, צוואה הדדית היא אפשרות טובה למנוע ריבים במסגרת המשפחה, גם למשל במקרים שבהם רק אחד מההורים הולך לעולמו. שכן במקרים כאלו, תמיד יש אפשרות שאחד הילדים ישפיע על ההורה שנותר בחיים לשנות מהצוואה או ממצבת הרכוש.

מאידך גיסא, לצוואה הדדית יש גם קושי שבא לידי ביטוי במקרים שבהם יש צורך לבטל את הצוואה ההדדית, וזאת במקרה שאחד ההורים נפטר, אך השני עודנו בחיים. עם זאת, במקרה כזה, קובע החוק מספר סיטואציות לביטול צוואה הדדית. כפי שיפורט להלן.

סיטואציה שבה שני בני הזוג עדיין בחיים: או אז כל מה שיש לעשות הוא להודיע לבן הזוג השני בכתב על רצונו לבטל את הצוואה.

סיטואציה שבה רק אחד מבני הזוג נותר בחיים: במקרה כזה, החוק קובע שאם לא חולק העיזבון של בני הזוג, אז על בן הזוג שנותר בחיים להודיע על הסתלקותו מהעיזבון. רוצה לאמור, עליו בעצם להודיע שהוא מוותר על הירושה שאמורה הייתה לשמש בתור "רכוש משותף או הדדי".

סיטואציה שבה העיזבון חולק בין היורשים: בנסיבות כאלו על בן הזוג שעוד נותר בחיים להחזיר למעשה לעיזבון את הרכוש שקיבל, או לפצות את העיזבון בסכום השווי של הרכוש אותו קיבל.

מכאן, נשאלת באמת השאלה מהו החיסרון המהותי בצוואה הדדית. נראה שהלכה למעשה, החיסרון הגדול ביותר הוא שקיים פשוט קושי לבטל צוואה הדדית, וכך או אחרת, במקרה שבו אחד מבני הזוג נותר בחיים, הוא עשוי להיפגע כלכלית אילו יבקש לבטל את הצוואה ההדדית. אבל, יש להסתייג ולהבהיר כי ביטול של צוואה הדדית הוא לא מעשה שכיח במיוחד.

לסיכום – מה חשוב לדעת על צוואה הדדית?

לצוואה הדדית יש יתרונות, אך באותה נשימה גם חסרונות שלא ניתן להתעלם מהם. אם בדעתכם לחתום על צוואה הדדית, הדרך הנבונה ביותר תהיה לפעות לעורך דין לענייני ירושה, אשר יוכל להעניק לכם ייעוץ מיטבי, התואם את נסיבות חייכם, ורכושכם. אך במנותק מהכתוב במאמר דנא, כדאי לזכור שבאופן כללי, חשוב לערוך צוואה.

דילוג לתוכן