תכליתם של הסדרי ראיה, נועדה להבטיח את שמירת הקשר בין להורה לילדים, שאיתם לא חיים ולא פוגשים בשגרה. הסדרים אלו ילוו בחיוב חוקי ובהחלטת בית משפט. הפרת של ההסדרים הללו, הינה כמו כל הפרה של החלטה שיפוטית. מכאן, בשל חשיבות הנושא, הרי שבמאמר זה נסקור: מהם הסדרי ראיה, מהי הפרה של הסדרי ראיה ואילו סנקציות קיימות בגין הפרה של הסדרי ראיה.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

הסדרי ראיה:

הסדר ראיה הוא הסכם משפטי, שבו מוסדרים המפגשים בין ההורה שאינו מוגדר משמורן, לבין ילדיו. תחילה וכדי להבין מיהו הורה משמורן, יש להבין מהי משמורת. משמורת ילדים תעשה בעת פירוד של שני הורים לילדים משותפים, ובמרבית המקרים – לאור גירושין בין השניים. לאחר הפרידה, או שתתקבל הסכמה בין השניים, או שהנושא יידון בבית המשפט, מי מהם יוגדר "הורה משמורן", שהוא הורה אשר הילדים ישהו בביתו בשגרה. הורה משמורן יהיה אחראי באופן שוטף על הילדים ביום יום. כיום, קיימת אפשרות ל"משמורת משותפת". משמורת זו מחלקת את זמנם של הילדים בין שני ההורים, כולל הסדרי מגורים אצל השניים.

לילדים יהיו שני בתים שונים וחדר אחד בכל אחד מבתיהם של ההורים, וזמן השהות בין הבתים מתחלק שווה בשווה. בחזרה להסדרי ראיה: אלו לא יינתנו במשמורת משותפת, מכיוון ששני ההורים הינם משמורנים. ההסדרים הללו נועדו להורה שאינו משמורן בלבד, ולכן הם יהיו קיימים רק במשמורת של הורה משמורן, הנקראת "משמורת בלעדית".

באופן אידיאלי, ייקבעו הסדרי הראייה בין שני ההורים, אשר יכללו את כמות המפגשים, התדירות ולעיתים גם מיקום המפגשים בין ההורה שאינו משמורן וילדיו. אם ההורים לא מגיעים להסכם, יסדירו בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, הסכמים מובנים. הסדרי ראיה "סטנדרטיים" בישראל, עומדים על שני מפגשים שבועיים בשעות אחר הצהריים, ושהות בסופי שבוע אחת לשבועיים, לסירוגין. הסכמים המאפשרים לינה באותם ימים, ייחשבו כ"הסדרי ראיה מורחבים".

הפרה של הסדרי ראייה:

הסדרי הראיה הינם הסכמים בעלי תוקף משפטי. אי לכך, מה שקבוע בתוך ההסכם, חייב להתקיים על ידי כל אחד מהצדדים להסכם. הפרה תיחשב אי קיום של הכתוב בהסכם, והסיבות לכך רבות ומגוונות ויכולות להיעשות על ידי כל אחד מהצדדים. ההורה שעליו חלים הסדרי הראיה, יכול להפר את ההסדרים, בעת אי קיום או הקפדה על האמור בהסכם.

לעיתים, הדבר ינבע מאי קבלת האמור בהסכם, ולעיתים מהסרת אחריות מילדיו של ההורה. ההורה המשמורן יכול גם הוא להפר את ההסכם, על ידי ניסיון לשבש את קיום המפגשים, בזמן שהילדים בחזקתו. דרך נוספת היא להשפיע על הילדים להירתע מהמפגשים עם ההורה שאינו משמורן, כדי לשבש את המפגשים. כאשר מדובר בילדים בגילאים בוגרים יותר, אשר נתפסים על ידי הערכאה המשפטית כמבינים בעניינם וללא השפעה מהסביבה, ואלו יימנעו מהמפגשים מרצונם החופשי, ייחשבו אלה כמפרים את הסדרי הראיה.

סנקציות בגין הפרת הסדרי ראיה:

לכל אחד מהגורמים המשפיעים על הסדרי הראיה, כפי שצוין לעיל, יוטלו סנקציות שונות בעת ההפרה. כאשר מדובר בהפרה וודאית ועקבית של ההסכמים, תתערב הערכאה המשפטית הרלוונטית להליך ותוכל להטיל סנקציות על המפר.

באם ההורה המשמורן יפר את הסדרי הראיה – בין אם על ידי מניעה ובין אם על ידי הסתת הילדים, אזי לאחר בדיקת הנסיבות, תוכל הערכאה הדנה, להורות על סנקציות המחייבות ביצוע. עוד תוכל הערכאה, במקרי קיצון, להורות על הפחתה במזונות ילדים ואף בלקיחת המשמורת והעברתה להורה שאינו משמורן, מאחר שהורה משמורן זה אינו פועל "לטובת הילד", בכך שמונע מפגשים חשובים וקריטיים להתפתחותו של הילד.

במקרה של הורה שחלים עליו הסדרי ראייה והוא אינו מקיים אותם, יוכל בית המשפט להורות על קנסות בשל אי ביצוע המפגשים, כ"פיצוי" על הזמנים שבהם היו אמורים הילדים לשהות בחזקתו והנטל הכלכלי הוטל על ההורה השני.

מלבד קנסות, יכול בית המשפט לתפוס הפרה זו כזלזול ואף להורות על ביטול הזכאות לפגוש בילדים בכלל. דבר זה יעשה רק אם יתרשם בית המשפט כי הילדים אינם זקוקים, מבחינה התפתחותית, למפגשים עם אותו הורה, וכי ההפרה ואי קיום המפגשים אינם גורמים לילדים נזק. במידה ומדובר בילדים שאינם מעוניינים להיפגש עם ההורה שאינו משמורן, יבחן בית המשפט האם מדובר בדעה עצמאית שלהם. במידה וכן, יוכל להורות על הפסקת המזונות מאותו הורה לילדיו. בדרך כלל יורו על כך כמוצא אחרון ובנערים ונערות בגילאי העשרה.

סיכום:

בכל עיסוק בהסדרי ראייה ו/או הפרדתם, יש להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה, על מנת להבין את ההשלכות של כל ההחלטה וכן על מנת לקבל ייצוג בערכאות המשפטיות, במידת הצורך.

דילוג לתוכן