גט לחומרא הוא מונח משמעותי בדין הדתי–אישי, משום שבישראל, נישואין וגירושין של יהודים, נערכים לפי דין תורה. גט לחומרא, הוא בעצם גט שניתן "ליתר ביטחון" או במילים אחרות "למען הזהירות", כאשר קיים ספק לגבי עצם הנישואין או עצם כשרות הנישואין. במאמר שלהלן, נסביר תחילה מה הדין בישראל לגבי גירושין. ההבנה הזו תסייע לנו להבין את המאטריה המשפטית, אשר במסגרתה נדרש לעיתים גט לחומרא. לאחר מכן, נסביר מהו גט ומהו גט לחומרא, תוך מתן דוגמאות.

נעיר, כי מטרת המאמר היא להעניק לכם הקוראים תוכן איכותי, אך אין במאמר כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

דיני הגירושין בישראל:

בישראל, עוד לפני הקמת המדינה, ניתנה לעדות הדתיות סמכות שיפוט בלעדית, בענייני אישות. כך לגבי יהודים וכך גם לגבי מוסלמים, נוצרים ודרוזים. הדין שחל אז, בא לידי ביטוי בחוק שנקרא "דבר המלך במועצתו בארץ ישראל". לאחר הקמת המדינה, חוקק בשנת 1953, "חוק שיפוט בתי הדין הרבניים", שתקף עד היום וקובע כי הסמכות הבלעדית לשפוט יהודים בענייני נישואין וגירושין, תוענק רק לבית הדין הרבני. כלומר, גירושין נערכים בבית הדין הדתי, לצד הליכים נוספים הנוגעים לגירושין, כגון: משמורת, מזונות, רכוש, אשר יכולים גם להתנהל בבית המשפט לענייני משפחה.

כך, זוג המבקש להתגרש, יצטרך להגיש את תביעת הגירושין לבית הדין הדתי. במסגרת תביעת הגירושין – במידה וזו לא נעשית בהסכמה, יש להוכיח עילת גירושין מבין עילות הגירושין אשר קיימות בדין העברי– דתי, כגון: בגידה, מעשה כיעור, אי סיפוק מיני והדוגמאות עוד רבות. במידה ובית הדין מתרשם שהוכחה עילת גירושין, הרי שהוא יורה על גירושין – ובהתאם על מתן גט. מהו גט בעצם? ומה משמעותו? על כך, בחלק הבא.

מהי המשמעות של המונח "גט"?

גט הוא בעצם מסמך משפטי–הלכתי, שקובע כי בני הזוג הם זוג גרוש, שהתגרש כדת וכדין בבית הדין הרבני. מתן גט הוא טקס שנערך בפני בית הדין הרבני, שבמסגרתו נמסר מסמך הגט לאישה, ובכך בעצם בני הזוג "משוחררים" זה מזו. מסתבר שלא פעם ישנם מקרים שבהם הבעל מסרב לתת גט, או לחילופין – האישה מסרבת לקבל גט. זו בעצם תופעה של סרבנות גט – ששכיחה יותר אצל גברים סרבנים, אבל גם קיימת לעיתים אצל נשים. הדין מקנה לבית הדין, סמכות להטיל סנקציות על סרבני גט, אך לא נרחיב על הסוגיה הזו במאמר זה.
כך שגט הוא המסמך שמאשר את עצם הגירושין, והוא ניתן לאחר שבית הדין הרבני קבע שהוכחה עילת גירושין, או שהוא מאשר גירושין שנערכו בהסכמת בני הזוג.

מהו בעצם גט לחומרא?

כאמור, גט לחומרא ניתן במקרים שיש ספק הלכתי. לדוגמא – אם זוג ערך טקס קידושין שהוא ספק נישואין (לדוגמא, ללא חופה, ללא שטר כתובה וכו') – הרי שאז קיים חשש הלכתי, האם מדובר בזוג נשוי, ואז יש צורך במתן גט. כמו כן, ישנם זוגות יהודים, שלמרות שהם כשרים מבחינה הלכתית להינשא בארץ, הם מעדיפים להינשא במדינה זרה. כלומר, הם נישאו לפי דינים אזרחיים של מדינה זרה ונרשמים בארץ בתור זוג נשוי.

כאשר זוג בנסיבות כאלו רוצה להתגרש, יהיה עליו לעשות זאת באמצעות תביעה לבית הדין הרבני. גם אז יש צורך במתן גט לחומרא, משום שיש ספק האם מבחינה הלכתית הם נשואים, משום שהם נחשבים נשואים לפי חוקי מדינת ישראל, אבל לא על פי הדין הדתי. כלומר, הגט לחומרא ניתן אם יש ספק לגבי עצם הנישואין, כאשר המונח גט לחומרא הוא מונח הלכתי, שמחייב במקרים של ספק נישואין.

נדגיש כי המונחים ההלכתיים מצריכים ידע משפטי רב של עורך דין גירושין בעל ניסיון. לכן, בעת הצורך יש להיעזר בעורך דין גירושין בעל ניסיון, אשר יבחן את הצורך במתן גט לחומרא.

לסיכום:

במאמר זה הסברנו ופירטנו בקצרה מה הדין בישראל לפי גירושין. בחנו את המונח גט ופירטנו בהרחבה מהו גט לחומרא ומדוע הוא בעצם ניתן. הסברנו שלפי ההלכה, יש צורך במתן גט ליתר ביטחון, במקרים שבהם קיים ספק לגבי כשרות הנישואין.

דילוג לתוכן